Talstreck

I svenskan har vi kommit fram till talstreck. Eleverna skriver sagor (narrativ text) och använder sig av säger han/säger hon. Nästa steg i utvecklingen är att lära sig vad talstreck är. Det är en symbol de ser i böckerna när de läser läsläxa eller när vi har högläsning med de har inte reflekterat över vad det betyder. Vi använde oss av fyra bilder i en bildserie där eleverna tillsammans fick komma fram till en text som skulle innehålla talstreck och berättande text. Vi använder oss mycket av vår dokumentkamera när vi gör denna typ av övning. Alla ser bilderna samtidigt och det är lättare att för mig att skriva och för eleverna att läsa det vi skriver. Först fick eleverna titta en stund på alla bilder och fundera lite på vad som hände på bilderna. Sedan la vi upp bilderna en och en och skrev till den. Resultatet blev riktigt bra och berättande.

Annonser