Talstreck

I svenskan har vi kommit fram till talstreck. Eleverna skriver sagor (narrativ text) och använder sig av säger han/säger hon. Nästa steg i utvecklingen är att lära sig vad talstreck är. Det är en symbol de ser i böckerna när de läser läsläxa eller när vi har högläsning med de har inte reflekterat över vad det betyder. Vi använde oss av fyra bilder i en bildserie där eleverna tillsammans fick komma fram till en text som skulle innehålla talstreck och berättande text. Vi använder oss mycket av vår dokumentkamera när vi gör denna typ av övning. Alla ser bilderna samtidigt och det är lättare att för mig att skriva och för eleverna att läsa det vi skriver. Först fick eleverna titta en stund på alla bilder och fundera lite på vad som hände på bilderna. Sedan la vi upp bilderna en och en och skrev till den. Resultatet blev riktigt bra och berättande.

Annonser

Glädje

När man är 9 år kan det vara ganska svårt att veta vad man känner och kanske framför allt hur man ska uttrycka känslorna. Klassen har startat ett samarbete med dramapedagogen på skolan. Vi ska jobba med känslor. På dramat ska vi använda hela kroppen för att uttrycka oss. Vi pratar om var i kroppen känslorna sitter, hur känns det när man känner känslan? I ämnen svenska jobbar vi med vilka ord som hör ihop med känslan. I förra veckan jobbade vi med känslan glädje. De flesta tyckte att glädje satt i magen och att det liksom pirrade, det satt också i hjärnan, armarna och i munnen. På svenskan började vi med att måla en bakgrund, eleverna fick fylla var sitt vitt A4 med färger de tyckte hörde ihop med glädje. Efter det satte vi oss i en ring på golvet och pratade om vilka ord som hör ihop med ordet, många ord blev det. Se själv:

Pedagogisk dator

För drygt ett år sen satte Göteborg Stad igång med projektet att certifikera alla medarbetare som jobbar pedagogiskt, alla skulle bli haj på att använda datorer som pedagogiskt redskap. I oktober var jag klar och idag sitter jag på Macuppackning och får lära mig allt möjligt vettigt. En del kan jag sen innan och en del är nytt. Skönt är i alla fall att också jag nu har en pedagogisk dator som arbetsstation och som hjälpmedel till lektionerna.

Geometribyggande

Idag har vi jobbat vidare med geometri. Eleverna har jobbat med formerna triangel, kon, kvadrat, kub, rektangel, rätblock, cirkel och klot. Vi har fotograferat former i klassrummet och grupprummet och gjort planscher.

Idag fick de jobba med våra nya kuber man kan bygga ihop till olika figurer. De fick bygga ihop en form och lämna till en klasskompis som fick lista ut hur många kuber det var med i figuren. Det var klurigare än dom trodde. Efter det fick dom ett papper med ritade figurer av kuber, några av kuberna i figuren syntes inte. Deras uppgift var att lista ut hur många kuber varje figur bestod av.

Sagohuset

I klassen har vi pratat om att skriva berättelser. Vi liknade att skriva en berättelse med att bygga ett hus. Först ska man fundera på vilken miljö huset (berättelsen) ska byggas. Ska den utspela sig i rymden, i stan, i skogen eller i skolan? Sedan ska man fundera på vem som ska bo i huset. Vad ska personerna/djuren/tingen heta och ha för egenskaper? Efter det så får man fundera på vilka problem man kan stöta på. Det ska vara minst ett problem och som mest tre problem. Ett problem ska ju lösas så då får man fundera på hur problemen ska lösas och hur berättelsen ska sluta. Sist behöver man en titel på sin berättelse.

Efter genomgången skrev vi en gemensam storyboard och efter det skrev vi berättelsen. Den fick namnet Rymdvarelsen och blev riktigt bra. Nästa steg är att prata om meningar som är vanliga i berättelser.

I samband med detta spelar vi också Alias. Ett spel där man ska förklara ord så att klasskamraterna kan gissa vad det är. Riktigt bra träning i samband med att skriva berättelser eftersom man tränar på att beskriva.

Man använder den när man kramas. Man använder den när man gifter sig. Den är röd. Den ser ut såhär (visar ett hjärta i luften).
Elev 8 år beskriver ordet hjärta.